Harland Zygmunt inż

Zygmunt Harland, inż, członek komisji budowlanej Wydziału Towarzystwa Straż Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie, po wyborach 4 stycznia 1935 r.

Towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie 1935 skład zarządu