pożyczka Leibach 1879 r

pożyczka na 20 guldenów dla Leibach /Lublana/ z 1879 r.

pożyczka 1879 r Leibach Lublana