świadectwo I-sze półrocze 1-szej klasy 1931 r

świadectwo I-sze półrocze 1-szej klasy Prywatnej Szkoły Żeńskiej sióstr de Notre Dame, 1931 r, Lwów

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Czteroklasowej Prywatnej Szkoły Powszechnej Żeńskiej ss. de Notre Dame we Lwowie styczeń 1931

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Czteroklasowej Prywatnej Szkoły Powszechnej Żeńskiej ss. de Notre Dame we Lwowie styczeń 1931