Śliwiński Marjan

Marjan Śliwiński – w 1935 r przewodniczący komitetu młodzieży Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, wymieniony jako organizator Balu Reprezentacyjnego w dn 02 lutego 1935 r.