Tobiczyk Władek

od lewej Michał Legeżyński, Adam Sołtysik, Tolek Dziułyński, Genek Wysocki, Władek Tobiczyk

od lewej Michał Legeżyński, Adam Sołtysik, Tolek Dziułyński, Genek Wysocki, Władek Tobiczyk

Legeżyński Michał, Władek Tobiczyk, Jadzia Zadrzycka, Maria Legeżyńska od lewej ok. 1914 r

Dodaj komentarz