Prochownik Zofia z Zakrzewskich

Zofia z Zakrzewskich Prochownik, we Lwowie przyjaciółka Jadwigi z Szydłowskich Legeżyńskiej, i w Krakowie (> 1945r) Marii z Legeżyńskich Skarbińskiej. W Krakowie mieszkała z mężem Stanisławem, leśnikiem, przy ul. Sarego. Oboje pochowani na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska 3-cia od lewej, z prawej Zofia z Zakrzewskich Prochownik

Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska 3-cia od lewej, z prawej Zofia z Zakrzewskich Prochownik

zaproszenie ślubne 1931 Zofia i Stanisław Prochownikowie

Prochownik Zofia po prawej, M. Skarbińska z lewej 1959 r

Dodaj komentarz