Cyprus Skarbinski travel February 2020

pamiątki z naszego wyjazdu, Wandy i Krzysztofa, na północny Cypr w lutym 2020 r, tuż przed restrykcjami covid-19.