rosyjska okupacja Lwowa 1914-15

rzadko się o tym wspomina, ale Lwów pierwszą okupację rosyjską doświadczył na początku I-ej wojny światowej. Na początku wojny, jesienią 1914 roku armia rosyjska przełamała wojska austriackie i zajęła spory teren Galicji, w tym Lwów. Po odwrocie Austriaków do miasta wkroczyła armia rosyjska, wtedy jeszcze Rosji carskiej. Rozpoczęła się okupacja trwająca od 04 września 1914r do 22 czerwca1915r. Jak okiem mieszkańców, wyglądała rzeczywistość rosyjskiej okupacji Lwowa sto lat temu – pokazują przechowywane w Rodzinie dokumenty:

  •  rozporządzenia i odezwy władz okupacyjnych publikowane w gazetach i rozwieszane na ulicach, w tym także wydawane przez zarząd miasta od dyktatem okupanta,
  • przykłady: obowiązek  min. 5 godz. nauki rosyjskiego w szkołach; skupywanie porzuconej broni; rekwizycja łopat, kopaczek, pił, młotów; stawiennictwo podczas przejazdu Cesarza przez miasto;
  • wydawane przez zarząd miasta po wycofaniu się Rosjan w 1915 r kartki żywnościowe, na opał, itp – dla mieszkańców Lwowa,
  • zaświadczenia umożliwiające poruszanie się po mieście w czasie godziny policyjnej i wyjazd z miasta,
  • zapis zdarzeń w trakcie okupacji sporządzony przez prof. Adolfa Becka, p.o. rektora Uniwersytetu  Jana Kazimierza we Lwowie /fragmenty opisujące początek i koniec okupacji/.