pożyczka Magyar Czerwony Krzyż 1882 r 5 guldenów

pożyczka Czerwonego Krzyża na Węgrzech z 1882 r na 5 guldenów na 50 lat, ostęplowana we Lwowie 1889 r.

pożyczka Czerwony Krzyż Hungary 1882r 50letnia 5 guldenów