Kruczkiewicz dr

C.k. Radca dworu dr Kruczkiewicz, dyrektor Komisyi egzaminacyjnej z języka łacińskiego i greckiego w ramach c.k. Naukowej Komisyi Egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich we Lwowie.