zakład fotograficzny St. Bizański w Krakowie i Zakopanem

Zakład fotograficzny Stanisława Bizańskiego w Krakowie, plac Szczepański 3 i w Zakopanem