kształcenie lekarzy koniec XIX w – lata 1920-ste we Lwowie

dwóch lekarzy: Wiktor Legeżyński i jego syn Stanisław Legeżyński – poznajmy dokumenty opisujące przebieg kształcenia lekarzy w latach 80-tych XIX wieku (Uniwersytet Wiedeński, UJ Kraków) oraz w latach 1915-26 we Lwowie (UJK i Akademia Weterynaryjna). Już sama lektura absolutoriów daje obraz zakresu nauki  w tamtych latach. Więcej przykładów – patrz strona o tym samym tytule w domenie.