świadectwo I-sze półrocze 3-tej klasy 1932 r

świadectwo I-sze półrocze 3-tej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, 1932 r, Lwów .

świadectwo I-sze półrocze trzeciej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1932

świadectwo I-sze półrocze trzeciej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1932