świadectwo I-sze półrocze I klasa gimnazjum 1936 r

świadectwo za I-sze półrocze I-ej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w 1936 r we Lwowie.

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936 rewers

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936 rewers