amatorska turystyka górska lata, ok 1920 – 30

kolekcja zdjęć z górskich turystycznych wycieczek z okresu 1920-30 r. Zdjęcia odzyskano z negatywów zachowanych w archiwum rodzinnym, są poprawione i kolorowane komputerowo.

Zdjęcia są pamiątkami wypraw Michała i/lub Stanisława Legeżyńskich, braci ze Lwowa, miłośników wycieczek.

Na stronie poświęconej Michałowi można znaleźć m. in. zachowaną legitymację członka PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie).

Na stronie poświęconej Stanisławowi oryginalne odznaki członka TKN z 1907 r (Towarzystwo Krajoznawczo Narciarskie) i odznaki członkowskie PZN (Polski Związek Narciarski) z wielu lat.