Zimorowicza 16 vel Dudajewa

Pierwsze informacje dotyczące kamienicy przy ul. Zimorowicza 16, obecnie Dudajewa 16:

Poetka Maryla Wolska (1873 -1930), córka artysty malarza Karola Młodnickiego. Jej matka, Wanda Monné, znana nowelistka oraz tłumaczka książek dla dzieci, była narze­czoną Artura Grottgera, a po jego przedwczesnej śmierci wyszła za mąż za jego przyjaciela, Karola Młodnickiego.  W ich salonach bywały znane osobistości ówczesnego Lwowa i Krakowa, w tym Jan Matejko, Adam Chmielowski, Kornel Ujejski i inni.
Na str.511 jej wspomnień  „Maryli Wolskiej poetycki obraz Lwowa” czytamy:
„….Po ostatniej zimie 1878 r., spędzonej na Sykstuskiej, zamieszkano na drugim piętrze przy ulicy Zimorowicza 16. Z jednej strony ganku widać było Wysoki Zamek i Ratusz, ż drugiej – rozległą przestrzeń, aż do lasów za rogatkami.
Perspektywa ta została utrwalona poetycko we fragmencie wiersza Brat Albert, poświęconego wspomnieniom spo­tkania kilkuletniej Maryli z Adamem Chmielowskim (1846-1916), przyszłym franciszkaninem, mieszkającym we Lwowie w latach 1879-1881. …….. Podczas gdy kilkuletnia Maryla była „u siebie”, w kulturowej i rodzinnej przestrzeni domu przy ulicy Zimorowicza 16, indywi­dualny los pielgrzyma Adama Chmielowskiego, goszczącego w Zielone Święta w lwowskim mieszkaniu przyjaznej rodziny, zakorzeniony był w czasoprzestrzeni „innego Domu”, determinującego jego biografię………….
… Ponieważ właściciele kamienicy „niejacy państwo Izdebscy” rozporządzali także zajezdnią „fiakrów” – o jedenastej w nocy, piątej rano i pierwszej w połud­nie cały dom trząsł się od huku powozów mijających bramę………..
… Kilkunastoletnia Maryla wraz z rodzicami – raz lub dwa razy w miesiącu – odwiedzała gościnny i wesoły dom państwa Grzywińskich, lub występowała w roli współgospodyni cotygodniowych, czwartkowych salonów przy ulicy Zimorowicza 16. Od połowy lat osiemdziesiątych wyzyskiwała towarzysko nowe są­siedztwo, a następnie długoletnią serdeczną przyjaźń rodziny Władysława Bełzy, która wprowadziła się na pierwsze piętro pod wzmiankowanym adresem. Nawet po wyjściu za mąż (25 IV 1894) i kilkuletnim pobycie w mężowskiej Schodnicy, po zamieszkaniu około 1900 r. w lwowskim domu przy ulicy Kalecznej 5 na tzw.„Zaświeciu”, Wolska odwiedzała, tym razem z własnymi dziećmi, oddalone o dwie ulice „kochane sąsiedztwo” przy Zimorowicza 16, zachodząc w towarzy­stwie matki o piątej na pogwarek do Bełzy…..

W 1908 r kamienica przy ul. Zimorowicza 16 była własnością Slawik Stanisława i Idy ze Slawików Domańskiej.

W dn. 29.02.1908 r kamienica za 95.000 koron została zakupiona przez Kazimierza i Helenę Legeżyńskich, którzy zaraz po nabyciu przystąpili do przebudowy kamienicy i oficyny. Zachowały się oryginalne plany architektoniczne przebudowy, m.in. wygląd fasad i poszczególnych kondygnacji. Oficynę przebudowano tak, aby uruchomić w niej rozbudowywany zakład introligatorski pracujący do 1944 r. W kamienicy do 1908 r wynajmowane były przez gminę pomieszczenie dla komisariatu policji – patrz decyzja o zapłacie czynszu i wypowiedzeniu umowy. W 1913 r Kazimierz Legeżyński dokonał przebudowy fasady budynku, tak aby powstał III-piętrowy budynek – patrz dokumentacja i zezwolenie na przebudowę. W tym samym czasie wybudowany został sąsiedni budynek, na rogu ul. Zimorowicza i Staszica – patrz zezwolenie budowlane.

Od 1908 r jedno z mieszkań na I-szym piętrze zajmowała rodzina Kazimierza Legeżyńskiego. Inne mieszkania w kamienicy i oficynie były wynajmowane.

Na I piętrze przez wiele lat mieszkanie wynajmował Władysław Bełza z rodziną – poeta, znany m.in. z “katechizmu dziecka polskiego”. Po jego śmierci w 1913 r, w dn. 15.11.1933 r w ścianie frontowej odsłonięta została tablica okolicznościowa poświęcona jego osobie. Tablica zaginęła w okresie wojennym, krążyły informacje że po wojnie znalazła się w Londynie ?

Według spisu mieszkańców Lwowa z 1916 r, przy ul. Zimorowicza 16 mieszkali również:

Barański Aleksander, oficer Namiestnikostwa                                                           Żuławska Helena,. wdowa po literacie
Gustowicz Tadeusz, kup., ul. Zimorowicza 16
    Z ogłoszenia prasowego 1919 r:
„W sprawach inseratów w Programach Teatru Miejskiego we Lwowie prosimy zwracać się do Biura Reklamy Lwów ul. Zimorowicza 16”

W latach 30-tych mieszkanie wynajmował również Tadeusz Czołowski, przyjaciel Rodziny Legeżyńskich.