Krykiewicz Urszula

Urszula Krykiewicz – żona Pawła, matka Antoniego Krykiewicza.