świadectwo dojrzałości 1945 r

świadectwo dojrzałości wydane dla Heleny Legeżyńskiej w 1945 r, na podstawie egzaminu w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie.

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie rewers

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie rewers