obligacje RP Pożyczki Narodowej 1934 r

obligacje 6% Pożyczki Narodowej na 50 złotych subskrypcja Michała Legeżyńskiego

obligacja 1934 r Polska 10letnia 50 złotych