zakład fotograficzny M. Hegedüsa we Lwowie

Pierwszy Krajowy Zakład Art. Graficzny i Światłodruków Elektrycznie Urządzony M. Hegedüsa we Lwowie, ul. Kopernika 8