turystyka po bezdrożach sto lat temu – odzyskane, bezimienne zdjęcia

obowiązkowe wyposażenie turysty-wędrowca to długi kij, zapewne nie tylko do podpierania. Kilkanaście zdjęć z wędrówek 100 lat temu zapalonych turystów po bezdrożach prawdopodobnie huculszczyzny; zdjęcia odzyskałem i przetworzyłem z zachowanych klisz fotograficznych po Stanisławie Legeżyńskim; pozostałe znajdują się w turystyka-piesza-dziwni-wedrowcy-ok-100-lat-temu-huculszczyzna

 

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste