pożyczka Croce Rossa Italiana 1885 r

pożyczka dla Czerwonego Krzyża we Włoszech z 1885 r.

obligacja 1885 r Croce Rossa Italiana