zakład fotograficzny „ATA” L. Wieleżyński we Lwowie

zakład fotograficzny „ATA” L. Wieleżyński we Lwowie, ul. Piekarska 1c