Wielis Dariusz

Dariusz Wielis – syn Barbary, brat Marty, Piotra, Anny, Agnieszki.