pożyczka Osterreichische Wahrung 1889 r

pożyczka 66letnia Austriacka z 1889 r na 100 guldenów.

obligacja 1889 r Austria 65letnia 100 guldenów