Szkoła Powszechna Braci Szkolnych św. Józefa we Lwowie

 

Szkoła powszechna Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie ok 1931r, stoi wychowawca Brat Anzelm, klęczą 3-ci od lewej Marian Legeżyński, 6-ty Roman Klus

Szkoła powszechna Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie ok 1931r, stoi wychowawca Brat Anzelm, klęczą 3-ci od lewej Marian Legeżyński, 6-ty Roman Klus

Brat Anzelm ze szkoły powszechnej Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie

Brat Anzelm ze szkoły powszechnej Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie

Dodaj komentarz