obligacje RP 1924 r 10 i 50 złotych

obligacja 5% Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z r. 1924 wartości 10 i 50 złotych

obligacja 1924 r Polska 20letnia 10 złotych

obligacja 1924 r Polska 20letnia 50 złotych