kamieniołom Janowa Dolina powiat Kostopolski – widokówka 1939

kamieniołom Janowa Dolina powiat Kostopolski widokówka 1939 r