Najsarek Tomasz

Tomasz Najsarek, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r., restaurator, lokal na przeciw głównego wejścia do ratusza, radny m. Lwowa, powstaniec styczniowy.

 

Obraz 051

Dodaj komentarz