nowa postać

Tadeusz Błotnicki, rzeźbiarz – dzięki pomocy St. Skarbińskiego udało się wyjaśnić, kto był autorem popiersia Michała Michalskiego, prezydenta m. Lwowa, na nagrobku na cmentarzu Łyczakowskim, na odwrocie popiersia widoczna jest sygnatura autora i data powstania

Michał Michalski grobowiec Łyczaków Jun18 1
popiersie M. Michalskiego sygnatura T. Błotnicki 1908 r

aktualizacja danych

zdjęcia od Stefana Skarbińskiego z jego wizyty wraz z Iwoną i Dawidem we Lwowie w październiku 2019 r

Stefan, Iwona, Dawid Skarbińscy Lwów Oct19
Stefan i Dawid Skarbińscy Lwów ul Zimorowicza Oct19
Stefan Skarbiński na ul. św Michała 8 Lwów Oct19
Stefan i Iwona Skarbińscy Teat Miejski Lwów Oct19