Witamy

Domena www.PochodzimyZeLwowa.pl została utworzona w celu udostępnienia dokumentów, fotografii, książek i innych pamiątek zachowanych po rodzinach Michała Michalskiego Prezydenta m. Lwowa, Wiktora i Kazimierza Legeżyńskich oraz Władysława Skarbińskiego. Historia tych rodzin, to część historii Lwowa II-ej połowy XIX w i I-ej połowy XX w.
Godny szacunku trud członków tych rodzin, pozwolił na ocalenie z zawieruchy wojennej i zachowanie do dzisiaj wielu pamiątek rodzinnych. Pamiątki te pozwalają nam na cofnięcie się kilkadziesiąt lat wstecz i milczące poznanie fragmentów świata mieszczaństwa Lwowa tamtych lat.
Dzisiejsza technika daje nam możliwości powszechnego udostępnienia gromadzonych przez wiele lat pamiątek. Dokumenty te, leżące w prywatnych szufladach znane są tylko pojedynczym osobom i są narażone na zapomnienie i zniszczenie. Wierzę, że powszechne udostępnienie ich poprzez Internet, przywróci ich społeczną użyteczność i staną się one przez to cząstką wspólnej historii Polaków.

Krzysztof Skarbiński