Michałowice 25 06 2005 ślub Małgorzaty i Janusza Olesińskich, rodzina panny młodej

Michałowice 25 06 2005 ślub Małgorzaty i Janusza Olesińskich, rodzina panny młodej, od prawej: Wanda Skarbińska, Helena Skarbińska, Alina Szostakowska, Teresa Legeżyńska, Dorota Legeżyńska Gacek, Tomasz Gacek, Antoni Legeżyński

Dodaj komentarz