Brzuchowice 0 z rodziną Hartlów zbiorowe

zdjęcie zrobione zostało ok 1930 r w Brzuchowicach i przedstawia rodzinę Witołda Hartla, wójta w Brzuchowicach, inżyniera Fabryki Sklejki w Hołosku. Opis:
Stoją, od lewej:
– Niusia Kalkusowa, żona Franciszka Kalkusa wypychacza zwierząt, autora tego zdjęcia;
– pan ?;
– Janina z Legeżyńskich Szostakowska, żona Wacława Szostakowskiego.
Siedzą, II-gi rząd od góry, od lewej:
– Wisia Hartlówna, córka Witołda Hartla;
– żona Romana Hartla;
– Mićka Hartlowa z domu Salis, żona Witołda Hartla;
– Jadwiga Legeżyńska, żona Józefa Legeżyńskiego.
Siedzą, od lewej:
– Roman Hartel z dwójka dzieci;
– Witold Hartel.
Dzieci siedzące na dole, od lewej:
– Marian /Leszek/ Legeżyński;
– Helena z Legeżyńskich Skarbińska;
– Zbyszek Kalkus;
– Krysia Kalkusówna.

Dodaj komentarz