Próchnicki Franciszek

Franciszek Próchnicki (1847 – 1911), znany i powszechnie ceniony nauczyciel, polonista, autor wielu podręczników do nauki języka polskiego, dyrektor szkół, działacz oświatowy i społeczny, radny miasta Lwowa. Jego córką była Anna z domu Próchnicka, żona Edmunda Skarbińskiego.