Brzuchowice budowa Dom na Swobodzie, od lewej Edmund Hilczer, Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska, Józef Legeżyński, Maria z Szydłowskich Hilczerowa, dzieci Helena i Marian Legeżyński

Brzuchowice, ul. Ochronek, budowa Dom na Swobodzie, od lewej Edmund Hilczer, Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska, Józef Legeżyński, Maria z Szydłowskich Hilczerowa, dzieci Helena i Marian Legeżyński

Dodaj komentarz