rodzina Skarbińskich 1958 r, w mieszkaniu przy ul. Syrokomli w Krakowie, siedzą od lewej: Maria, Małgorzata, Helena, Krzysztof, Władysław Skarbińscy i Wacław Zawiliński, stoją rodzeństwo /od lewej/: Adam, Maria Zawilińska i Stanisław Skarbińscy

rodzina Skarbińskich 1958 r, w mieszkaniu przy ul. Syrokomli w Krakowie, siedzą od lewej: Maria, Małgorzata, Helena, Krzysztof, Władysław Skarbińscy i Wacław Zawiliński, stoją rodzeństwo /od lewej/: Adam, Maria Zawilińska i Stanisław Skarbińscy

Dodaj komentarz