dyplom magistra chemii UJ Kraków 1950 r

Helena Legeżyńska dyplom magistra chemii UJ Kraków 1950 r 

dyplom magistra chemii 1950 r na Wydziale Mat-Przyrodniczym UJ

dyplom magistra chemii 1950 r na Wydziale Mat-Przyrodniczym UJ