prawo swojszczyzny, nadanie obywatelstwa m. Lwowa

na przykładzie Kazimierza Legeżyńskiego możemy poznać jak wyglądał dokument nadania prawa swojszczyzny w m. Lwów w 1894 r, karta przemysłowa pozwalająca na otworzenie własnej firmy we Lwowie w 1895 r oraz dekret obywatelstwa m. Lwowa wydany w 1905 r – szczegóły patrz link.

dekret obywatelski Lwów 1905 r zawiadomienie o wydaniu Kazimierz Legeżyński