nowa postać

Tadeusz Błotnicki, rzeźbiarz – dzięki pomocy St. Skarbińskiego udało się wyjaśnić, kto był autorem popiersia Michała Michalskiego, prezydenta m. Lwowa, na nagrobku na cmentarzu Łyczakowskim, na odwrocie popiersia widoczna jest sygnatura autora i data powstania

Michał Michalski grobowiec Łyczaków Jun18 1
popiersie M. Michalskiego sygnatura T. Błotnicki 1908 r