aktualizacja danych

zdjęcia od Stefana Skarbińskiego z jego wizyty wraz z Iwoną i Dawidem we Lwowie w październiku 2019 r

Stefan, Iwona, Dawid Skarbińscy Lwów Oct19
Stefan i Dawid Skarbińscy Lwów ul Zimorowicza Oct19
Stefan Skarbiński na ul. św Michała 8 Lwów Oct19
Stefan i Iwona Skarbińscy Teat Miejski Lwów Oct19