Legeżyński Kazimierz

Kazimierz Legeżyński – introligator (ur. 14.09.1869r – zm. 04.12.1924r we Lwowie), syn Antoniego i Petroneli z Huczyńskich Legeżyńskich, pochowany wraz z żoną Heleną z Hartlów Legeżyńską w grobowcu na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Ojciec:

Zygmunta (ur. 12.04.1896 r – zm. 03.01.1928 r)

Józefa (ur. 02.02.1900 r – zm. 09.04.1970 r)

  Tadeusza (ur. 1897 r –  zm. 1897 r)

  Franciszka (ur. 1898 r – zm. 1898 r)

Janiny z Legeżyńskich Szostakowskiej (ur. 25.10.1901 r – zm. 28.07.1988 r)

Władysława (ur. 14.05.1905 r – zm. 08.11.1988)

Adama (ur. 14.09.1906 – zm. 07.11.1961 r)

Kazimierza (ur.  29.10.1908 r – zm.  11.06.1971 r)

 

 • akt urodzenia Kazimierza Legerzyńskiego
 • Kazimierz Legeżyński senior
 • Kazimierz Legeżyński w stroju polskim z karabelą
 • Kazimierz Legeżyński w stroju polskim
 • bracia, z lewej Wiktor, z prawej Kazimierz Legeżyńscy
 • Brzuchowice: stoją od lewej: Kazimierz Legeżyński, Witołd Hartel, Maria Kalkusowa, Adam Gross, Maria Grossówna, Tadeusz Odzieżyński, xx. Stelachiewiczówna żona T. Odzieżyńskiego, Anna Hartel, xx. Stelmachowicz, Zygmunt Legeżyński, Edmund Hartel, Roman Hartel; siedzą od lewej: Stefania Salis, Zygmunt Popiel, Janina Gross, Kamila z Salisów Hartlowa żona Witołda z córką Jadźką, Helena z Hartlów Legeżyńska, p. Popielowa; leżą: xx Odzieżyński, córka Popielów, xx Salis (brat p. Hartlowej)
 • Lwów ul. Zimorowicza 16, maj 2005, kamienica rodziny Kazimierza Legeżyńskiego
 • Lwów ul. Zimorowicza 16, maj 2005, kamienica rodziny Kazimierza Legeżyńskiego - oficyny
 • Lwów cmentarz Łyczakowski maj 2005 grobowiec rodziny Kazimierza Legeżyńskiego detal1
 • Lwów cmentarz Łyczakowski maj 2005 grobowiec rodziny Kazimierza Legeżyńskiego detal3
 • Lwów cmentarz Łyczakowski maj 2005 grobowiec rodziny Kazimierza Legeżyńskiego
 • Lwów cmentarz Łyczakowski maj 2005 grobowiec rodziny Kazimierza Legeżyńskiego detal2

 

Kazimierz wraz z żoną Heleną posiadali kamienicę w Lwowie przy ul. Zimorowicza 16. Tutaj mieszkali wraz z dziećmi. Część mieszkań była wynajmowana. W oficynie na tyłach kamienicy znajdował się zakład introligatorski prowadzony przez Kazimierza Legeżyńskiego, po jego śmierci prowadzony przez syna – Józefa Legeżyńskiego.

Na I piętrze Rodzina zajmowała jedno mieszkanie, drugie przez kilka lat wynajmował Władysław Bełza – poeta, znany m.in. z „katechizmu dziecka polskiego”. Po jego śmierci, w ścianie frontowej wmurowana została tablica okolicznościowa jego osobie. Tablica zaginęła w okresie wojennym, krążyły informacje że po wojnie znalazła się w Londynie ?.

Poniżej informacje z Wikipedii:

Władysław Bełza (ur. 17 października 1847 w Warszawie, zm. 29 stycznia 1913 we Lwowie) – polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego.

Jest autorem słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” („Katechizm polskiego dziecka„), zaczynającego się słowami: — Kto Ty jesteś? / — Polak mały. / — Jaki znak twój? / — Orzeł biały.

Przez wiele lat był jedną z głównych osobistości lwowskiego Ossolineum – energiczny, pogodny, tryskający dowcipem a jednocześnie nadzwyczaj skromny.

Władysław Bełza w ostatnich latach życia mieszkał niedaleko siedziby Ossolineum przy ulicy Zimorowicza (obecnie ul. Dudajewa 16), gdzie zmarł. Pochowany został w Alei Zasłużonych na miejscowym Cmentarzu Łyczakowskim.