dyplom magistra nauk społecznych UJ 1951 r

Stanisław Skarbiński – dyplom magistra nauk społecznych UJ 1951 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r